Monitor | Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

U bent hier:Home > Monitor

Monitor

Uit de Monitor van de Taskforce blijkt dat het beleid van de Rijksoverheid tegen kindermishandeling volgens planning verloopt. Of de acties leiden tot een afname van kindermishandeling, is nog niet duidelijk.

De meeste acties verlopen volgens plan, zo blijkt uit de meest recente Monitor die verscheen in november 2014. Zo rondde het Rijk inmiddels 9 van haar 29 acties af, waarvan 4 in het afgelopen halfjaar:

  • actie 1: Multidisciplinaire aanpak ondersteunen en evalueren
  • actie 7: Ouders en kinderen digivaardig & digialert maken
  • actie Samson-2: Financiële regelingen uitvoeren
  • actie Samson-3: Duidelijke rolverdeling tussen gezinsvoogd en pleegzorgmedewerker

Effect van de acties

Het effect van de acties is niet meetbaar. Daarom adviseert de Taskforce het Rijk om te onderzoeken of kindermishandeling daadwerkelijk afneemt door de belangrijkste acties uit het beleid:

  • Actie 16: Vergroten digitale alertheid bij professionals in jeugdzorg
  • Actie 23: Intensiveren opsporingsonderzoek
  • Samson-2: Financiële regelingen uitvoeren

De Taskforce gaf dit advies eerder, maar het Rijk is nog niet aan zo’n onderzoek begonnen.

Meerjarenprogramma

De Taskforce wil ook dat beide ministeries en de commissie-Samson hun acties onderbrengen in 1 samenhangend meerjarenprogramma. De Taskforce hoopt dat het Rijk deze stap neemt in de aankomende Midterm Review.

Publicaties

De Monitor verschijnt elk halfjaar. In dit rapport beschrijft de Taskforce de voortgang van het Actieplan Kinderen veilig 2012 – 2016 en de aanbevelingen van de commissie-Samson. Het Actieplan Kinderen veilig is de aanpak van kindermishandeling van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie.