Taskforce | Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

U bent hier:Home > Taskforce

Taskforce

Ieder jaar worden in ons land 119.000 kinderen thuis mishandeld of verwaarloosd. Gemiddeld heeft één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling. Ondanks de inspanningen van alle betrokken instanties blijkt het een lastige, complexe opgave om dit aantal terug te dringen. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik ingesteld om de aanpak van kindermishandeling een stevige zet in de goede richting te geven.

De Taskforce wil de aanpak van kindermishandeling een stevige zet in de goede richting geven. Belangrijkste ‘instrument’ om dit te realiseren, zijn de leden van de Taskforce. Zij zijn deskundig, betrokken bij het onderwerp en hebben vanuit hun dagelijkse functie invloed op het krachtenveld rond de aanpak van kindermishandeling. De Taskforce eist geen eigen plek op naast alle mensen en organisaties die al vol overgave betrokken zijn bij de aanpak van kindermishandeling. De Taskforce ontwikkelt niets nieuws. Zij analyseert, benoemt knelpunten, brengt partijen bij elkaar en zet hen in beweging. Ze doet een moreel appel op partijen en agendeert het onderwerp bij politiek en publiek. Met één duidelijk doel: de veiligheid van kinderen vergroten.

Waar houdt de Taskforce zich momenteel mee bezig? 

  • Zij brengt professionals uit zorg en recht bij elkaar rond het thema vechtscheidingen.
  • Zij organiseert bijeenkomsten voor burgemeesters om met hen in gesprek te gaan over hoe zij kunnen bijdragen aan de aanpak van kindermishandeling.
  • Zij zet zich in om het delen van informatie bij vermoedens van kindermishandeling tussen professionals te verbeteren. In nauw overleg met het professionele veld maakt de Taskforce een analyse en benoemt ze oplossingsrichtingen.
  • Zij is in gesprek met opleidingsdirecteuren en beroepsverenigingen om het thema kindermishandeling en seksueel misbruik structureel te laten opnemen in onderwijsprogramma’s van universitaire medische, pedagogische en psychologische opleidingen.
  • Zij zet wetenschappers bij elkaar om samen te komen tot een onderzoekprogramma naar effectieve interventies om kindermishandeling te voorkomen of stoppen.

Hoe kunnen we u helpen?

Soms heeft u als professional of bestuurder een inspirator of ‘breekijzer’ nodig om een extra impuls te geven. De Taskforceleden kunnen die taak op zich nemen. Zij kunnen u, vanuit hun functie en netwerk, ondersteunen bij uw inspanningen om kindermishandeling te voorkomen en aan te pakken.

Contact

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag
Postbus 556
2501 CN Den Haag

T: 070-376 5830
E: info@tfkinderenveilig.nl